Nasze początki

  Krakowskie Centrum Seniora

  Tel. 663 805 204 p. Janina Woźniak

  Dane adresowe:
  os. Centrum C 10, parter, pok.2 31-931 Kraków  Nowa Huta

  W styczniu 2014 roku, w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych (os. Centrum C 10, pokój nr 2), utworzone zostało Krakowskie Centrum Seniora, którego działalność wspiera organizacyjnie i merytorycznie Referat ds. Młodzieży i Seniorów Urzędu Miasta Krakowa.

  Osoby zainteresowane nawiązaniem współpracy z KCS lub skorzystania z naszej pomocy zachęcamy do skontaktowania się z nami w godzinach dyżurów osobiście, telefonicznie (tel. 12 – 616-78-32) lub mailowo (dlaseniora@um.krakow.pl).

  Krakowskie Centrum Seniora (KCS) jest miejscem skupiającym seniorów wolontariuszy, którzy chcą działać na rzecz integracji i aktywizacji krakowskiego środowiska senioralnego.

  Grupa ta wstępnie podzieliła się na 7 zespołów problemowych:

  • organizacji i koordynowania działań KCS
  • współpracy z mediami i promocji KCS;
  • współpracy z organizacjami pozarządowymi, Klubami Seniora i parafiami;
  • informacji prawnej;
  • profilaktyki, zdrowia, niepełnosprawności i usług opiekuńczych;
  • aktywizacji społecznej;
  • aktywizacji edukacyjnej, kulturalnej i fizycznej.