Powstał Klub Seniora

  Informacja dla prasy

  Seniorzy w dużych miastach mogą korzystać z wielu ofert, które wpływają na ich, jakość życia. Są to oferty o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, opiekuńczym czy sportowym. Seniorzy z terenu miasta i gminy Skała od miesiąca lutego 2015 r też będą mieli swój Klub Seniora.   zobacz więcej

  Zaproszenie na spotkanie inauguracyjne

  Grupa inicjatorów powstania  Klubu Seniora  w Skale, serdecznie zaprasza na spotkanie  inauguracyjne , które odbędzie się w Domu Kultury                         przy ul. Bohaterów  Września 42  w dniu 31 stycznia/ sobota/  o godzinie 17.00.

  Spotkanie poświęcone będzie ustaleniu celów i zasad działania Klubu , dyskusji o sposobach przełamywania  samotności ludzi starszych zamieszkujących nasze miasto, omówieniu propozycji wspólnego spędzania czasu  i oczekiwań zainteresowanych .  zobacz więcej

  Prośba do Rady Miejskiej

  Inicjatorzy powstania KLUBU SENIORA                                                                                                                                                              Skała dn. 15 styczeń 2015 r

                                                                                   Sz.P.  Jolanta Penkala Przewodnicząca Rady Miejskiej
  Radni Rady Miejskiej w Skale
  zobacz więcej

  Seniorki ze Skały z wizytą w Krakowskim Centrum Seniora

  Od dawna w środowisku senioralnym Skały rozmawiano o potrzebie powołania organizacji bądź klubu Seniora. Kilka programów przedwyborczych w kolejnych wyborach samorządowych zawierało propozycje dotyczące aktywizacji tegoż środowiska. Kandydaci jednak odpadali, a programy znikały. Pozostawała nadzieja. Tak skutecznie drążąca temat, że w miesiącu listopadzie 2014 r doszło do pierwszego spotkania czterech chętnych pań zdecydowanych coś w tym kierunku uczynić. W ciepłej atmosferze skalskiego „Zapiecka” zasiadły do dyskusji : Wiesława Dąbrowska i Maria Dziedzic z Sobiesęk oraz Barbara Szwajcowska i Urszula Wilk ze Skały. Brak doświadczeń w takiej dziedzinie spowodował, że już 27 listopada 2014 r wszystkie panie pojechały do Krakowskiego Centrum Seniora, którego działania wspiera organizacyjnie i merytorycznie Referat ds. Młodzieży i Seniorów Urzędu Miasta Krakowa. Należało nadać sprawie właściwą rangę! Spontaniczne zorganizowanie się, zapewne nie dawało by pełnej satysfakcji, ani seniorkom-organizatorkom ani skalskiemu środowisku seniorów.

  Seniorki ze Skały z wizytą w Krakowskim Centrum Seniora

  W Krakowskim Centrum Seniora, należało szukać odpowiedzi na pytania: zobacz więcej