Nasze początki

    Powstał Klub Seniora

    Informacja dla prasy

    Seniorzy w dużych miastach mogą korzystać z wielu ofert, które wpływają na ich, jakość życia. Są to oferty o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, opiekuńczym czy sportowym. Seniorzy z terenu miasta i gminy Skała od miesiąca lutego 2015 r też będą mieli swój Klub Seniora.  

    31 stycznia 2015r w Domu Kultury w Skale odbyło się pierwsze spotkanie.  Inicjatywa w środowisku senioralnym Skały i okolic została przyjęta z dużym zainteresowaniem. O tym jak duża potrzeba wspólnego spędzania wolnych chwil, wzajemnego wsparcia, wspólnych wyjazdów czy stosownej edukacji istniała wśród osób starszych wiekiem, ale młodych duchem, potwierdza liczna obecność już na pierwszym spotkaniu.  Przybyło 54 osoby. Lista klubowiczów powiększyła się jeszcze o osoby, które przyjść na spotkanie nie mogły, ale zgłosiły chęć przynależności.  W spotkaniu wziął udział Grzegorz Kowalik dyr. Centrum Kultury Sportu i Rekreacji , Marta Parzelka red lokalnego miesięcznika oraz  Krzysztof Srebnicki, który jako jedyny radny Rady Miejskiej w Skale zainteresował się inicjatywą seniorów. Grupa inicjatorek powstania Klubu Seniora : Maria Dąbrowska , Maria Dziedzic, Barbara Szwajcowska  i Urszula Wilk podzieliła się informacjami z etapu spotkań z Klubami seniorów w Krakowie, szukania w ich działalności wzoru dla skalskiej formy organizacji oraz etapu poszukiwania wsparcia finansowego u lokalnych władz dla przyszłego klubu. Opowiedziała o dobrych i złych odsłonach na drodze do realizacji celu.  Poinformowała, na co seniorzy mogą liczyć, a co nie jest osiągalne z pozycji organizacji niebędącej stowarzyszeniem. Wiele też udało się wspólnie w nowopowstałej wspólnocie seniorów uzgodnić i zaplanować. Założono, iż zakres działania Klubu Seniora opierał się będzie o program aktywności społecznej seniorów, w którym inicjowanie działań o charakterze doradczym, informacyjnym, edukacyjnym i kulturalnym znajdzie czołowe miejsce. Seniorzy byli przekonani, że właśnie taki klub w Skale zintegruje społeczność, pozwoli wielu starszym mieszkańcom zapoznać się z systemami wsparcia medycznego, zachęci do udziału w kursach, wspólnych wyjazdach, przypomni o konieczności dbania o własne bezpieczeństwo i nauczy integracji z młodym pokoleniem. Starsi ludzie, seniorzy rodzin, wieloletni pracownicy, bardzo chcą dzielić się swym doświadczeniem, chcą opowiadać o przeszłości, o związanych z regionem  tradycjach, być może zorganizowanie w Klubie dla nich grup tematycznych pozwoli na pozyskanie wielu cennych informacji, a może nawet pozwoli wspierać władze, samorząd i stowarzyszenia lokalne w szukaniu dróg rozwiązań dla efektywnego rozwoju miasta i gminy Skała.                                             

    Barbara Szwajcowska