Nasze początki

    Zaproszenie na spotkanie inauguracyjne

    Grupa inicjatorów powstania  Klubu Seniora  w Skale, serdecznie zaprasza na spotkanie  inauguracyjne , które odbędzie się w Domu Kultury                         przy ul. Bohaterów  Września 42  w dniu 31 stycznia/ sobota/  o godzinie 17.00.

    Spotkanie poświęcone będzie ustaleniu celów i zasad działania Klubu , dyskusji o sposobach przełamywania  samotności ludzi starszych zamieszkujących nasze miasto, omówieniu propozycji wspólnego spędzania czasu  i oczekiwań zainteresowanych . 

    Liczymy na duże zaangażowanie seniorów w tworzenie Klubu i udział w budowaniu integracji społecznej środowiska lokalnego miasta Skała.