Nasze początki

  Prośba do Rady Miejskiej

  Inicjatorzy powstania KLUBU SENIORA                                                                                                                                                              Skała dn. 15 styczeń 2015 r

                                                                                   Sz.P.  Jolanta Penkala Przewodnicząca Rady Miejskiej
  Radni Rady Miejskiej w Skale

  Opieka i wsparcie dla starszej części społeczeństwa jest obecnie tematem wielu działań, programów, dyskusji i publikacji o zasięgu ogólnokrajowym. Seniorzy w dużych miastach mogą korzystać z wielu ofert, które wpływają na ich jakość życia, a zwłaszcza umożliwiają przełamanie blokad psychicznych, są to oferty o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, opiekuńczym czy sportowym. Seniorzy z terenu miasta i gminy Skała – a jest ich coraz więcej- chcąc aktywnie spędzać czas wolny, postanowili zorganizować Klub Seniora. W ostatnich dwóch miesiącach grupa inicjatorów zapoznała się z formami działania tego typu klubów, spotkała się w Krakowskim Centrum Seniora z panią Janiną Woźniak wolontariuszem koordynującym działania na rzecz integracji i aktywizacji środowisk senioralnych, rozmawiała z burmistrzem Miasta i Gminy w Skale Tadeuszem Durłakiem, dyr. Centrum Kultury Sporu i Rekreacji w Skale Grzegorzem Kowalikiem i kier. Biura Strategii Rozwoju i Promocji Gminy Skała- Dorotą Buczek. Wszyscy pozytywnie ocenili inicjatywę i obiecali pomoc w realizacji planów. Niewiele, niestety uda się bez finansowego wsparcia.

  Prosimy, zatem Szanownych Radnych Rady Miejskiej wraz z Przewodniczącą o wygospodarowanie w budżecie finansów na rok 2015 niewielkiej kwoty 250, – zł miesięcznie na działalność Klubu Seniora w ramach Domu Kultury w Skale. Należyty nadzór na ich wykorzystaniem ze strony Domu Kultury zapewni, iż publiczne pieniądze nie będą zmarnowane, a służyć będą celom, które -wśród wielu innych – samorząd winien realizować dla swoich mieszkańców. Zakres działania Klubu Seniora opierał się będzie o program aktywności społecznej seniorów, w którym  inicjowanie działań o charakterze doradczym, informacyjnym, edukacyjnym i kulturalnym znajdzie czołowe miejsce. Zakładamy, że Klub Seniora pozwoli wielu starszym mieszkańcom wskazać systemy wsparcia medycznego, zachęci do udziału w kursach, wspólnych wyjazdach, przypomni o konieczności dbania o własne bezpieczeństwo i nauczy integracji z młodym pokoleniem. Starsi ludzie, seniorzy rodzin, wieloletni pracownicy, bardzo chcą dzielić się swym doświadczeniem, chcą opowiadać o przeszłości, o związanych z regionem, tradycjach, zorganizowanie dla nich grup tematycznych pozwoli na pozyskanie wielu cennych informacji, być może nawet pozwoli wspierać władze, samorząd i stowarzyszenia w szukaniu dróg rozwiązań dla efektywnego rozwoju miasta i gminy Skała. Inauguracyjne spotkanie seniorów zaplanowane zostało na dzień 31 stycznia 2015 r.                                                         

  Wiesława Dąbrowska,
  Maria Dziedzic,
  Barbara Szwajcowska,
  Urszula Wilk