Nasze początki

  Seniorki ze Skały z wizytą w Krakowskim Centrum Seniora

  Od dawna w środowisku senioralnym Skały rozmawiano o potrzebie powołania organizacji bądź klubu Seniora. Kilka programów przedwyborczych w kolejnych wyborach samorządowych zawierało propozycje dotyczące aktywizacji tegoż środowiska. Kandydaci jednak odpadali, a programy znikały. Pozostawała nadzieja. Tak skutecznie drążąca temat, że w miesiącu listopadzie 2014 r doszło do pierwszego spotkania czterech chętnych pań zdecydowanych coś w tym kierunku uczynić. W ciepłej atmosferze skalskiego „Zapiecka” zasiadły do dyskusji : Wiesława Dąbrowska i Maria Dziedzic z Sobiesęk oraz Barbara Szwajcowska i Urszula Wilk ze Skały. Brak doświadczeń w takiej dziedzinie spowodował, że już 27 listopada 2014 r wszystkie panie pojechały do Krakowskiego Centrum Seniora, którego działania wspiera organizacyjnie i merytorycznie Referat ds. Młodzieży i Seniorów Urzędu Miasta Krakowa. Należało nadać sprawie właściwą rangę! Spontaniczne zorganizowanie się, zapewne nie dawało by pełnej satysfakcji, ani seniorkom-organizatorkom ani skalskiemu środowisku seniorów.

  Seniorki ze Skały z wizytą w Krakowskim Centrum Seniora

  W Krakowskim Centrum Seniora, należało szukać odpowiedzi na pytania:

  • od czego należy zacząć? … korzystając z doświadczeń  KCS 
  • jak i co zorganizować na terenie miasta i gminy dla seniorów?
  • kto wesprze w takim działaniu, kto pomoże?

  W KCS przyjęła nas pani Janina Woźniak koordynatorka, wolontariuszka pełniąca dyżury w Centrum w czwartki w każdym tygodniu. Miła atmosfera zapanowała od pierwszych, serdecznych uścisków rąk. Dyskusja była równie serdeczna jak i merytoryczna. Dla jej ocieplenia oczywiście nie zabrakło filiżanki kawy i małego, słodkiego  „co nieco”. I się zaczęło. Na początek nasza prezentacja – osobista oraz miasta i gminy, działających w niej Stowarzyszeń, działającej LGD, zakładów pracy…oraz potrzeb które skłoniły nas do przyjazdu do KCS. W odpowiedzi – wiele informacji o początkach KCS, doświadczenia, wspomnienia, sugestie, propozycje, dyskusja. Pierwszy krok został zrobiony. Coś już wiemy, z pewnością jeszcze bardzo mało.